8.2 Dnes upraveny trasy na Hliňáku na bruslení a klasiku. Na Čermnou je projetý malý a velký okruh.Sněhové podmínky na kopcích v okolí Hostinného jsou stále dobré. Okruh pod Mackrábem není možné momentálně udržovat technikou.
více informací »

Detailní předpověď naleznete
na www.meteopress.cz

Lyžařské trasy

Červená trasa – oblast Hostinné

A.    Okruh Hostinné - Čermná - Hostinné
•    0,0km    Trasa začíná na Plecháčově kopci na rohu lesa u zahrádkářské kolonie, nebo nad bývalou školkou na Sibyle. Od zahradkářské kolonie podél lesa, pod vodojemem nad Sibylu, zahnout doprava stoupáním podél lesa, průjezd lesní cestou.
•    1,3km    Výjezd z lesa na volné pláně s panoramatem Krkonoš (Kotel až Černá hora). Kolem křížku s příznačným německým nápisem pro toto místo „Siehe ! Wie hat Gott die Welt geliebt“ (Hleď ! Jak Bůh má svět rád). Sjezd a krátké stoupání, zahnout doprava. Rovně vlevo vedle posedu na stromě.
•    2,3km    Pokračovat rovně. U dalšího posedu odbočka doprava – nejkratší cesta do Čermné, nebo trasa okruhu zpět z Čermné.
•    2,8km    Nad mezí před sjezdem pod Červenou výšinu. Zahýbá se doprava.
•    4,0km    Pod Červenou výšinou. Stoupání podél lesa na Červenou výšinu, nebo alternativně lesní cestou – míjí se Červená výšina, později se napojuje (podle sněhových podmínek).
•    4,5km    Krátce za Červenou výšinou u posedu se zahýbá doprava podél lesa. Zleva napojení zelené trasy od Rudnické rokle.
•    5,0km    Krátký průjezd lesem. V lese doleva odbočka zelené trasy směr Janovice, Bolkov s prudkým sjezdem. Pokračování rovně podél dvou výběžků lesa (zprava kravín v Čermné).
•    6,0km    Roh táhlého lesa s vyústěním lesní cesty „Občerstvovačka“. Zahnout doprava a po rovné trase pokračovat směr Čermná. Alternativně trasa „Janský Dvůr“ – pokračuje se rovně lesní cestou.
•    8,0km    Odbočka doprava podél meze, sjíždí se do Čermné, směr kostel (rovně pokračuje na Pilníkov- trasa B.). Projede se krátkým lesíkem, kopec se sjezdem traverzuje směrem k silnici.

•    z Hostinného 9,0km,  z Čermné 0,0km Hostinec Čermná. Občerstvení. Pokračovat pěšky kolem kostela. Za posledním domem už vyjetá stopa. Rovně mírným stoupáním, z levé strany Hubertova výšina.
•    z Hostinného 10,3km, z Čermné 1,3km Roh lesa u posedu, zahnout doprava na lesní cestu, průjezd lesem.
•    z Hostinného 11,1km, z Čermné 2,1km Výjezd z lesa na volnou planinu, pokračovat rovně.
•    z Hostinného 11,6km, z Čermné 2,6km Zahnout doleva, krátký průjezd lesem. Rovně je spojovací trasa na Červenou výšinu. Doleva mírným klesáním podél lesa.
•    z Hostinného 12,5km, z Čermné 3,5km Napojení na příjezdovou trasu od Hostinného.
•    z Hostinného 14,8km, z Čermné 5,8km Výjezd na začátek trasy na Plecháčově kopci, od vodojemu sjezd směrem k sídlišti.

B.    Okruh Hostinné – Pilníkov- Čermná – Hostinné
•    0,0 km až 8,0 km Trasa stejná s okruhem A.
•    8,0km    Asi po 200 m odbočka doleva směr Lesní Domky.
•    8,8km    Lesní Domky, krátce po cestě Čermná-Vlčice
•    9,3km    Odbočka ze silnice doprava. Pokračovat podél potoka směr Letná. Několikrát se na mostech křižuje potok.
•    11,0km Zahnout přes most doprava, stoupání, potom sjezd kolem dančí obory. Přejezd cesty, stoupání a sjezd do Pilníkova.
•    12,0km Vyjede se u posledních domů při silnici na Letnou. Zde je možné pokračovat okruhem dál, nebo pěšky 0,7 km okolo slévárny, „Myší dírou“ na náměstí v Pilníkově. Hostinec s občerstvením. Stejnou cestou pěšky zpět.
•    12,0km Stoupání vlevo podél statkářské a lesní cesty. Projíždí se planinami mezi lesy. Nikde neodbočuje, směr k posledním domům nad Čermnou při silnici Čermná-Vlčice.
•    15,0km Výjezd u křížku. Pokračuje se vlevo, sjezd pod Písečný vrch, poslední úsek k silnici se schází pěšky. Doprava a krátce pěšky po silnici.
•    16,0km Hostinec-Čermná. Občerstvení.
•    16,0 km až 21,8 km Trasa z Čermné na Hostinné stejná s okruhem A.


C.    Alternativní trasa Janský Dvůr
•    Nepravidelné vyjíždění stopy, jen nebude-li ničena myslivci při navážení krmení pro zvěř.
•    0,0km    „Občerstvovačka“ na 6 km trasy A. nebo B. Stoupání lesní cestou. Na vrcholu stoupání křižovatka cest a turistické značení „Nad Liškou“. Zahnout doprava a sjezdem, místy prudším sjíždět k Janskému Dvoru. Asi 200 m před Janským Dvorem zahnout doprava. Stoupá se lesní cestou, na výjezdu z lesa pokračuje stoupáním rovně.
•    4,8km    Vyjede se na 7,6 km trasy Hostinné-Čermná a pokračuje do Čermné.


Modrá trasa – oblast Hostinné

•    0,0km    Trasa začíná na Hlinském vrchu u Božich muk pod lípou. Odtud pokračuje k zahrádkářské kolonii, kterou obchází z levé strany.
•    0,7km    Překračuje silnici od města. Pokračuje ke skupině domů, které obchází po pravé straně. Asi po 500 m dvě chalupy a dále cesta vede k lesu, kde kříží farmářskou silnici, která spojuje Arnultovice s Prosečnou. Tato trasa vede po hřebenu – po levé straně jsou obce Prosečné a Dolní Lánov, vpravo obce Rudník a Fořt. Za touto statkářskou silnicí se vychází na dlouhé pláně.
•    3,4km    Rozcestí – první odbočka vlevo k poštovnímu úřadu v Prosečné. Dále rovně po hřebeni vede opět k statkářské silnici.
•    4,5km    Rozcestí – odbočka doleva, opět do obce Prosečné. V mírném sjezdu 2 km ke golfovému hřišti. Před rozcestím krátký průjezd lesem. Na odbočce se dvakrát přetíná statkářská silnice. Pokračuje-li se z rozcestí rovně mírným stoupáním, bude vidět telefonní přenašeč na kopci Čihadlo. Vede přes vrch Čihadla, odtud je jedno z nejhezčích panoramat Krkonoš od Kotle, přes Sněžku po Černou horu. Z Čihadla mírný sjezd s křížením telekomunikační silnice z Lánova.
•    6,6km    První odbočka vpravo do Fořtu, která vede lesem, udržuje se nepravidelně dle sněhových podmínek. Pokračuje se k zemědělskému letišti nad Fořtem a dále je trasa vedena podle nákladní lanové dráhy.
•    8,2km    Rozcestí – odbočka vpravo po farmářské silnici, kde u první chalupy pokračuje zelenou trasou směr Čistá, Černý Důl. Rovně pokračuje podle lanové dráhy a asi po 500 m odbočuje doleva do údolí volnými pláněmi. Končí nad obcí Dolní Lánov na 9,3 km
•    9,3km    Odtud asi 500 m klesáním po vyjeté stopě nepravidelně udržované k hostinci Dřevěnka.
•    Modrá trasa není zokruhovaná, pokud se nevyužije zelené trasy, stejnou cestou zpět.

Vypracoval:  Zdeněk Pichl

Zelená Trasa:

Oranžová trasa:

informace na odkazu "Mapa růžové trasy"


© 2008 SkiHostinne.cz
živý plot